Archeologie.

 

Het woord archeologie is afgeleid van de Griekse woorden archaeios (oude) en logos (kennis). Archeologie betekent dus letterlijk 'oudheidkunde'. Archeologen bestuderen samenlevingen uit het verleden aan de hand van de sporen die ze hebben achtergelaten.
Sommige van deze resten zijn nog zichtbaar aan het oppervlak, zoals hunebedden, grafheuvels en terpen. Het merendeel van de overblijfselen uit het verleden is echter bewaard gebleven in/onder de grond. We spreken dan ook vaak van het ‘bodemarchief’.

Er is een jubileumboek "Vuursteen Verzameld" op de landelijk steentijd dag 6-02-2016 in Leiden gepresenteerd. Het boek telt maar liefst 90 hoofdstukken en is door 61 auteurs geschreven. Een imposant overzicht van de steentijdarcheologie, met veel aandacht voor vuursteen. ISBN/EAN: 9789057992506

Vuursteen komt in vele varianten voor, een presentatie over o.a. Helgoland vuursteen is hier te lezen.

Kort geleden was ik bij een leuke lezing over raatakkers (Celtic field) gegeven door S. Arnoldussen, hier is er meer over te lezen.

NAD Noordelijk Archeologisch Depot heeft een nieuwe website.

Deze link is van de Universiteit van Amsterdam, met als onderwerp archeologie.
Universiteit van Amsterdam, met als onderwerp archeologie

Het rapport van Hr. Theo. J. ten Anscher.
Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum en de bronstijd. of hier compleet

Deel1 rapport-ruimte-voor-archeologie-synthese-van-de-themaveldrapportages
Deel2 kamerbrief-met-beleidsreactie-op-evaluatie-archeologiewetgeving

Allemaal publicaties van verschillende mensen bij de universiteit in Groningen met als onderwerp "archeologie".
U kunt het HIER vinden, kijk bij de verschillende namen.

Grondsporen van het GIA opgravings- en onderzoek rapporten.

Diverse archeologische publicaties Noorderbreedte.

Een boek over de Archeologie van de Stellingwerven HIER te vinden.

Een lezing van Prof.Dr. Waterbolk over de ontwikkeling van de boerderijen. 1500 jaar wonen op de Wadden.

Drents Prehistorische Vereniging DPV.

Meer zaken over archeologie kunt u vinden op:
Archeologie.startpagina
AHN hoogte kaarten, of de AHN2-i hoogtekaarten
Kennis Overheid.
HisGIS kaarten.