Afdrukken

Verzamelaars van glas kunnen vaak maar moeilijk aan info komen, op deze site staat vrij veel informatie.

 

Ook een interessante website is Scientias.nl waar ook archeologisch nieuws te vinden is.

Heb je belangstelling in de Geologie dan kan je HIER informatie vinden over alle gas locaties in Nederland. Hoe diep de boring is, productie door de jaren heen en nog veel meer. Inzomen op de locatie en het punt selecteren waarvan je meer wil weten. Stichting Geologische Activiteiten had een artikel over de tweede vulkaan in Nederland, daar kwam ik de info link over boringen tegen.

 We waren deze zomer in het openluchtmuseum bij Eindhoven waar ze het thema textiel hadden, daar kwamen we leuke boeken tegen. Eén boek is vrij te krijgen als PDF "The art of prehistoric textile making". ISBN nummer ISBN 978-3-902421-94-4

Archeo support heeft een interessante site met veel informatie over opgravingen etc. : Archeologische Rapporten  kijk bij publicaties.

Het is niet mijn doel reclame te maken voor bedrijven maar, ik wil hierop toch één uitzondering maken. Het atelier Able in Heerenveen maakt heel mooi middeleeuws aardewerk, kijk zelf maar: ABLE Pottenbakkerij

Een interessante site van de overheid kan je hier vinden: Bronnen en kaarten

Informatie over beleid kan je vinden bij RvS uitspraken over archeologie en cultuurhistorie. Maar ook veel andere informatie over archeologie.

Iris Koppert - Hooiwegen. Interdisciplinair landschapsonderzoek naar de ligging, de ontwikkeling en het gebruik van historische hooi- en madewegen in Noord-Nederland vanaf de 18e eeuw. (hier).

Jeroen Zomer heeft zijn studie afgerond over Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze: Een interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar de paleogeografie, ontginning en waterhuishouding (ca 800-ca 1500). Het staat op de site van de RUG of via deze link te downloaden.

Jeroen Wiersma heeft in opdracht van DLG een cultuurhistorisch rapport geschreven over Gemeente Opsterland, het is een aanvulling/uitbreiding van Dennis Worst zijn masterscriptie, die over een gedeelte van deze Gemeente gaat.
Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de middenloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland) op 24-03-2015 heeft Jeroen een presentatie gegeven met dit rapport als onderwerp, hij stelt deze presentatie beschikbaar voor Historisch belang maar kan hem uiteraard ook bij u verzorgen. De presentatie is HIER te bekijken.

Jeroen Wiersma zijn masterscriptie kun je HIER bekijken. Het gaat over open akkercomplexen in Friesland.

Dennis Worst heeft zijn masterscriptie geschreven over een gedeelte van Opsterland, het beekdal Koningsdiep (voorheen Boorne). Dit beekdal heeft een belangrijk rol gespeeld in het ontstaan van het huidige landschap van Opsterland. Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland D  Worst

Het onderstaande rapport is gemaakt door Dennis Worst en Jeroen Zomer in opdracht van DLG.
Koningsdiep rapport compleet klein Dennis Worst en Jeroen Zomer

Een rapport van Mw. Annelies Hartman gemaakt in opdracht van Gemeente Opsterland, het gaat over de cultuurhistorische waarden binnen deze Gemeente met als titel: Cultuurhistorisch onderzoek Gemeente Opsterland 2013

Rapport over het Koningsdiep ten hoogte van Oldeboorn. Boren in het Boornedal.

Deel van een boek geschreven door J. Cnossen en W. Hijink. Dekzanden stroomdal Boorne

Het boek Boven Boorngebied mag Historisch belang met toestemming van de Fryske Akademy op de website zetten, hier kunt het eerste hoofdstuk binnen halen. Andere hoofdstukken kunnen op verzoek kosteloos worden toegestuurd. "Boven Boorngebied" 1961

Er is een nieuw boek uitgegeven: Vier eeuwen boeren, een onderzoek naar boerderijen typen. Via deze link te downloaden.

Drs. Wietske Prummel was werkzaam als archeozoöloog bij RUG Groningen
Publicaties van haar kunt u HIER downloaden.

Archeologisch rapport voor de aanleg gasleiding Donkerbroek - Ureterp, u kunt het HIER downloaden.

Rapport Gemeente Opsterland Ureterp de Mersken uitgevoerd in 2007, u kunt het HIER downloaden.

Maar er zijn nog meer leuke rapporten:
https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/hoofdpagina/onderzoek/publicaties/
Met name dit artikel geschreven door: Jeroen ZomerLandschapsgeschiedenis van Roderwolde: Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese, kolonisatie en ontginning van een woldgebied in de Kop van Drenthe. Afgerond in juni 2009.

Popping uit Oosterwolde heeft veel betekent in de archeologie ondanks zijn misstappen in de oorlog. En soms een klein beetje te veel fantasie wat leidde tot zelfbedachte werktuigen. Maar we mogen hem niet vergeten en HIER kan je veel info over zijn werk vinden.

Onderzoek van Wim Hoek, vegetatie uit het Holoceen.

"Vier eeuwen turfwinning" geschreven door M.A.W. Gerding als proefschrift te Wageningen in 1995.
Het gaat over de verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel  tussen 1550 en 1950
"Vier eeuwen turfwinning".

Ontwikkeling van ons Wadden landschap, geschiedenis en toekomst.
Ontwikkeling Westelijke Waddenzee.

Uitgave van de streekverbeteringscommissie 'Us nij Alddjip' in die tijd een trots verslag, maar met de huidige kennis een ramp voor de cultuurhistorie. 'Us nij Alddjip'

Informatie landschappen Noord Nederland HIER te bekijken.

Het GOUD van Friesland, een tijdelijke tentoonstelling in het Friesmuseum.

Rapport DK nr. 2009/dk 116-B. Geschiedenis Noord Friesland

Een historisch-Geografisch onderzoek. Achtkarspelen onderzoek historie

Hier staan vele documenten over archeologie: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/archeologie-in-nederland-amk-en-ikaw 

Biografie over het onstaan van de Mieden in de omstreken van Buitenpost (Friesland). Biografie van de Mieden

Historische kaart Atlas 1868.

Geschiedenis van Friesland

Museum Klooster Claercamp.

Vrijdag 22 maart 2013 is het museum Klooster Claercamp geopend. Zaterdag 23 maart kon het publiek daar voor het eerst terecht. Bij toeval was de eerste bezoeker Hr. G. Elzinga oud conservator van het Friesmuseum. Het adres van dit museum is: Klaarkampsterweg 6 9105AZ Rinsumageest. Kijk ook hier voor meer info, Klooster Klaarkamp moet er tussen staan.

Uilkema historisch boerderijen onderzoek.
Index van het boek staat hier.

"De Oude Willem" een cultuur historisch onderzoek.
Uitgevoerd door Mw. Annelies Hartman, het is hier te lezen. 

Diverse onderzoeksrapporten.
https://www.wur.nl/web/show/searchid=88776&langid=43&from=&to=&webid=26098&searchid=88564&keyword=archeologie 

http://www.noordelijkefriesewouden.nl/

Een dagje uit in de historie http://www.archeon.nl/ en http://www.orvelte.net/ en http://www.dagjeweg.nl/cultuur-historie